Hedegård Friskole Fællesskabets
skole
Se filmen om os

Opslagstavlen

Læringsmål

Læringsmål

Et af dette skoleårs pædagogiske fokusområder er at samordne skolens egne undervisningsplaner med de nye vejledende, ministerielle læseplaner. Der er oprettet en række fagstudiegrupper, hvor lærerne på fastlagte dage kontinuerligt vil arbejde med at udvikle input til brug for udvikling af skolens fremtidige læseplaner.

Generalforsamling på Hedegård Friskole

Generalforsamling på Hedegård Friskole

Den årlige generalforsamling i april er skolens højeste myndighed. Her mødes skole- og forældrekreds til orientering om vedr. regnskab, tilsyn og andre vigtige emner. På generalforsamlingen vælger man også medlemmer til bestyrelsen. Her sidder der 3 valgt af forældrekredsen og 2 valgt af skolekredsen. Forældrekredsen er en delmængde af skolekredsen. På den netop afholdte generalforsamling var der deltagelse af 80 medlemmer. Først var der fællesspisning, og mens de voksne var til møde og drak kaffe, var deres børn – i alt ca. 60 elever – til skolebio. Et flot fremmøde, som vi er glade for. / KR

Holdningsdannende undervisning

Holdningsdannende undervisning

I starten af april kunne man se nogle af 6. klasses elever gå rundt på udvalgte, lokale vejstrækninger for at indsamle affald. Hvorfor mon de gjorde det?.. og så i skoletiden? Tja.... faktisk har det i mange år været en del af 6. klasses pensum på vores skole at give naturen et nap med. Man kan måske undre sig over, hvorfor elever skal samle andres affald op, eller hvorfor de skal samle noget op, de ikke selv har smidt. Faktum er, at affaldet ér der, til trods for, at nok alle vil mene, at naturen er meget vigtig for alle. Affaldsforurening af naturen er et stigende problem, og bliver det ikke samlet op, vil der ligge mindst dobbelt så meget næste år. Konsekvenserne vil over en årrække være tårnhøje, hvis ikke, der er nogle, som gør noget ved det. Det bedste, der kunne ske var naturligvis, at der slet ikke var brug for 6. klasses – og andres – indsats. I 2016 deltager 133.000 danske skoleelever, sidste år deltog 90.000. Disse elever, som ved selvsyn oplever, hvad der bliver smidt i naturen, vil få sværere ved at blive fremtidens affaldssyndere.
Kaj Risager, skoleleder

Nye computere

Nye computere

Første skoledag i aug. 2015 fik alle elever i 6.-8. kl. udleveret deres helt egen Chromebook. Gennem det seneste år er der udviklet på en ny IT-platform, og der betyder, at undervisningen på de ældste årgange nu knyttes op på applikationer, som afvikler programmerne, der skal bruges, hvor det førhen var over skolens server. Skolen har tillige investeret i flere elektroniske materialer og nye muligheder står åbne. På skolen vil vi dog fortsat også bruge bøger, som kan noget andet end cyberspace.
SIDSTE NYT (feb. 2016): Halvvejs i dette skoleår stiller vi nu vores erfaringer med Chromebook til rådighed for de friskoler, vi samarbejder med. På det årlige stormøde d. 2. marts 2016 skal Hedegård lede et workshop om Chromebook i undervisningen.

International Civic and Citizenship Education Study

International Civic and Citizenship Education Study

8. kl. er i år tilmeldt et internationalt projekt, der hedder ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), og som handler om unges politiske, demokratiske dannelse. For samfund over hele verden er det et grundlæggende spørgsmål, hvordan skolen kan og skal virke som demokratisk og demokratiserende institution. Hedegård Friskoles vedtægter understreger klart denne vision, og vores virke og dagligdag skal bl.a. præges af åndsfrihed, ligeværd, tolerance og demokrati.
Projektet giver os en god mulighed for at sætte demokratibegrebet på klassens dagsorden og støtter op om undervisningsplanen for bl.a. samfundsfag og kulturfag. Samtidig giver det os mulighed for at gøre intern status og ikke mindst sammenligne dansk niveau med andre landes elever med samme alder.

Sidste nyt

Se alle nyheder

Hedegård Friskole -
Fællesskabets skole i Give

Hedegård Friskole er en skole, som vægter både læring og trivsel højt i hverdagens pædagogiske arbejde.

Hedegård Friskole har eksisteret i over 50 år. Skolen er beliggende 2-3 km vest for Give og fremstår i dag som en skole, der har en lang og erfaringsrig friskolehistorie med i bagagen. Samtidig  praktiseres en moderne pædagogik, hvor der tages udgangspunkt i synet på barnet som ”et helt menneske”. Kendetegnende for skolen er endvidere overskuelige klasser og forældrenes aktive medvirken.

Undervisningen og det pædagogiske arbejde bærer præg af arbejdet med alle aspekter af barnets udvikling, herunder i høj grad også trivsel og sociale kompetencer.

Det er vigtigt, at det man lærer, også kan bruges i samarbejdet og samværet med andre, og dermed bliver skolen til et fælles anliggende for alle involverede. Skolen har 0.-8. kl. og tilbyder ikke Folkeskolens afgangsprøve. 

Kig dig omkring på siden – og kontakt os, hvis du er interesseret i skolen til dit barns skolestart i børnehaveklasse eller måske interesseret i et skoleskifte.

Karin Rasmussen, souschef   -   Kaj Risager, skoleleder

  • IMG_5971.jpg
  • IMG_6238.jpg
  • IMG_6190.jpg

Lærerne er ikke for sure - og det er dejligt.

Elev, 7. klasse
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere