Alle har ret til en god skoledag

Kommunikation og samarbejde

De traditionelle, obligatoriske møder og arrangementer

 • Årlige forældremøder. Her er det vigtigt alle deltager. Datoerne meldes ud med årsplanen.
 • Årlige forældresamtaler. Når barnet når en hvis alder deltager han eller hun i samtalen. 
 • 1 årlig skolelørdag og 3 årlige fester (jul, forår, sommer), hvor børnene optræder eller viser ting, de har lavet. For alle børn er det vigtigt at deres forældre deltager heri – og for personale og forældre er det også vigtigt at mødes i disse mere uformelle rammer, hvor man ofte lige kan få en snak om løst og fast. Ikke mindst er det i disse sammenhænge at skolefællesskabet styrkes, da det måske vigtigste møde, som finder sted er mødet mellem forældrene. Børnene har mødepligt til skolelørdag og skolefester, som er en integreret del af den obligatoriske undervisning. Forældrene har naturligvis ikke ”mødepligt til undervisning”. For at undgå misforståelser melder vi dog skolens forventning til forældrenes aktive deltagelse i disse arrangementer klart ud fra starten, således at man ved skolevalget kender til skolens holdning om, at forældrenes deltagelse er vigtig både for samarbejdet og for børnenes skolegang.
 • Ekstraordinære skole-hjem-samtaler, evt. med deltagelse af PPR efter behov

De værdibaserede møder

 • Trivselslæreren indkalder til et opstartsmøde for nye skolehjem ca. 6 uger inde i skoleåret.
 • Der indkaldes til et opstartsmøde efter ca. 6 uger ved tilkomne elever/forældre i løbet af skoleåret. 

De formelle møder

 • Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed. Derfor bliver man nødt til som forældre at deltage i skolens generalforsamling i april måned. Friskoleloven og skolens grundlæggende idé hviler på, at forældrene påtager sig dette medansvar for skolens drift.

Andre arrangementer med mødepligt

 • Skolen afholder årligt to arbejdslørdage. Som skolehjem skal man deltage i mindst ét af dem. Skolens vedligeholdelse er en stor opgave, og skolen har ikke råd til at hyre håndværkere, hver gang noget skal laves eller repareres. Arbejdslørdagene giver en værdifuldt økonomisk besparelse, som er med til at holde skolepengene nede. Datoerne meldes ud med årsplanen.

Den tætte kommunikation – en mærkesag

 • Tag telefonen, ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, og hellere en gang for hurtigt end en gang for sent
 • Information ’hørt i Brugsen’ kan være velment nok, men måske ikke altid helt præcis. Gå direkte til den, der kan kaste lys over en sag. 
 • Læs fredagsbrevene, de kommer næsten hver fredag. Tilmeld dig mail-listen
 • Ikke alt post kan mailes ud, så en gang om ugen skal du kigge i yngste barns taske
 • Læs klasselærernes breve eller forskelligt info udsendt af vores lærerteams
 • Læs skolebladet, Friskole Nyt, som udkommer 4 gange om året. Skriv gerne et indlæg i bladet
 • Spørg, opsøg også selv informationerne 
 • Brug vores hjemmeside, hvor du via billeder og nyheder kan følge med i skolens liv og dagligdag.

 

 

 • 000C1298-F358-48BF-8E05-EE03C6A6D423.jpeg
 • IMG_2976.jpg
 • B02F12CF-9198-438F-BF90-9893128112F1.jpeg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere