Alle har ret til en god skoledag

Værdigrundlag og forventninger

 • Hedegård Friskole bygger historisk på Kolds skoletanker og Grundtvigs menneskesyn En fundamental hjørnesten i skolens virke er forældresamarbejdet og en engageret og understøttende forældrekreds
 • Der er højt til loftet og plads til forskellighed, men der er også en forventning om, at skolehjemmene er enige i og understøtter det grundlæggende skolesyn og værdigrundlag. På Hedegård Friskole skal vi arbejde i samme retning
 • Skolen skal tilbyde en faglig, moderne og tidssvarende undervisning, der som minimum står mål med, hvad der almindeligvis er gældende for Folkeskolen.
 • Skolen skal i hele sin pædagogiske virksomhed arbejde med ”det hele barn”, stimulere den enkelte elevs evner og alsidige udvikling samt fremme fællesskabets og samarbejdets muligheder.
 • Skolelivet skal være værdifuldt og meningsfyldt i sig selv og ikke blot være en forberedelse til voksenlivet.
 • Skolen skal være et rart, trygt og overskueligt sted at være, fordi trygge børn lærer bedst!
 • Skolehverdagen skal være præget af grundlæggende værdier om demokrati, tolerance, respekt for forskelligheder, rummelighed, tryghed, nærhed og anerkendelse.

Minimumsforventninger i Skole-hjem samarbejdet

Vælger du Hedegård Friskole som dit barns skole  har du naturligvis nogle forventninger til det samarbejde, som vi skal have etableret. Dem vil vi gerne søge at indfri. På samme måde har vi som skole nogle ”minimums-forventninger” til dig som forælder på skolen. Dem har vi – personale som bestyrelse – forsøgt at formulere på skrift.

Hedegård Friskole har en lang tradition for at forældre er aktive samt føler og viser ansvar for helheden. Vi kalder vores skole for ”Fællesskabets Skole”, fordi vi alle må yde en indsats for at skolen kan blive så god som mulig for alle børn. Samtidig viser erfaringen, at man først føler sig som en del af vores skolefællesskab, når man er med i noget. Derfor skal forældre nødvendigvis deltage i nogle arrangementer på skolen.

”Minimums-forventninger”

Forældremøder og samtaler

 • Til det årlige forældremøde i klassen forventer vi, at alle skolehjem er repræsenteret
 • Til den årlige skole-hjemsamtale forventes det, at alle skolehjem deltager. Børn deltager afhængig af alder og klasselærerens vurdering
 • Til forældremøde eller skole-hjemsamtaler må der ikke deltage mindre søskende, da det ofte virker forstyrrende

Skolefester

 • Skolen afholder årligt tre skolefester, jul, forår, sommer. Børnene har mødepligt og optræder ofte til disse fester. Det forventes, at skolehjemmet deltager, søskende må ligeledes gerne deltage.

Arbejdslørdage og arbejdsdage

 • Hvert skolehjem skal så vidt det er muligt deltage i mindst én arbejdslørdag af ca. 7 timers varighed hvert år
 • Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte at indkalde forældrene til praktisk hjælp i begrænset omfang, f.eks. i.f.m. byggeri.

Generalforsamling

Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed, og forældrekredsen bliver underlagt beslutninger, som tages her. Det forventes, at alle skolehjem er repræsenteret på den årlige generalforsamling.

Loyalitet og respekt

 • Det forventes, at forældrene ser sig selv som repræsentanter for skolen og er loyale overfor skolen, dens målsætning og personale.
 • Problemerne håndteres indadtil. Gå derfor hurtigst muligt til den person, som kan være en del af løsningen på dit problem – eller søg evt. ledelsens hjælp dertil.
 • Omtal aldrig skolen og dens personale samt skolekammerater eller deres negativt i barnets påhør.

Åbenhed og tillid

 • Skole-hjemsamarbejdet har som mål, at det skal ske med størst mulig gensidig åbenhed, tillid og respekt. Skolen opfordrer til at forældrene kontakter barnets lærere, hvis der er anledning til det. Der vil naturligvis være en bagatelgrænse i.f.t. skolens servicering af forældre og børn, men den kan vi ikke skrive os ud af. Er du i tvivl om, hvad du kan bede dit barns lærere om, så er det bedst at spørge.

Klar til skole

 • Børnene skal møde friske og udhvilede i skole og skal have en fornuftig madpakke med.
 • Børnene skal have orden i deres skolesager. De skal vide, hvad de har i tasken og skal derfor selv (være med til at) pakke den.

Hvad kan forældrene med rette forvente af skolen:

 • Engagement og medansvar for barnets skolegang
 • En professionel og faglig involvering i.f.t. til det enkelte barn og helheden
 • Henvendelser bliver taget alvorligt, også selv om personalet måske vurderer anderledes end forældre og børn.
 • Skolen kontakter forældrene, hvis der vurderes at være en anledning til det. Vær dog opmærksom på, at der er ”bagatelgrænse”, og at det kan tjene et pædagogisk formål at lære børn at klare tingene selv.

Personale- og bestyrelsesseminar nov. 2011
og efterredigeret april 2012 efter forældre-fokusgruppemøde

 • IMG_9199.jpg
 • IM001991.jpg
 • IM001996.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere