8. klasse på Hedegård Friskole

På Hedegård Friskole byder 8. kl. traditionelt på en hel del ud over den almindelige skolegang, derfor giver vi den også lidt mere spalteplads i denne præsentation af skolen. Der er tradition for at eleverne går på skolen til og med 8. kl., men det sker ofte, at der kommer nye elever til i 6., 7. eller 8. kl. - hvis vi har plads.

Grundholdningen bag vores 8. klasse forløb er, at vi gerne vil udvikle børnene til større selvstændighed, studieparathed og medansvar over for fælles opgaver og for skolen som helhed. Desuden holder vi fast ved de faglige krav, der har været gennem hele skoleforløbet, men nu foregår arbejdet ofte med mere selvstændige arbejdsformer. Vi forventer derfor, at eleverne tager et større ansvar for deres egen læring, det hører med til udskolingen på Hedegård Friskole. Som vi siger, så er "formålet med undervisningen, at børnene bliver i stand til at kunne klare sig uden sin lærer". Hermed er der fokus på udvikling af selvvirksomhed, og læreren udfordrer og hjælper på vej.

Af specielle tiltag / aktiviteter i 8. kl. kan nævnes:

 • Deltagelse i erhvervsorienterende aktiviteter med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), bl.a. Skills og brobygning.

 • Evaluering af 8. kl. elever og evt. udvidet studievejledning efter behov (nov. og april)for at øge mulighederne for start på ungdomsuddannelse og forebygge frafald
 • Screening af 8. kl. elever, som har brug for udvidet studievejledning (dec. måned ) for at øge mulighederne for start på ungdomsuddannelse og forebygge frafald

 • En studietur til København, hvor vi ser på seværdigheder, besøger Folketinget og er ”politiker for en dag”, besøger museer og undersøger hovedstadens atmosfære. Turens varighed er 3 dage, 2 overnatninger.

 • Desuden byder skoleåret på en spændende studietur til udlandet. Der er ikke blot tale om en ”ferietur”, idet turen har et fagligt (kulturelt, samfundsfagligt, sprogligt og historisk) indhold. Turen varer 1 uge, og byder på gode fælles oplevelser og udfordringer. Tidligere ture har gået til Tyskland, Sverige, England, Tjekkiet, Skotland, Italien, Ungarn, Belgien, Holland, Færøerne, Grækenland m.fl..

 • Projektuge, som er en hel uge, hvor eleverne kun arbejder med deres projekt­ opgave. Her vælger eleverne et overordnet emne, formulerer et ”undrende spørgsmål” til (hvorfor….), og undersøger herefter emnets problemstillinger. En arbejdsform, der i stor grad er præget af og stiller krav om selvstændighed. Den færdige opgave og formidlingen bedømmes, og fremlæggelse sker for klassen og klassens forældre.

 • Skolen tilbyder valgfag til de ældste elever (7.-8. kl.), hvor vi opretter de hold, der er størst tilslutning til. Eleverne har i løbet af skoleåret 4 forskellige fag 2 timer pr. uge. Det kan være fag som træværksted, friluftsliv, tekstilværksted, boldspil, svømning, tekstbehandling, musik, drama, motorlære, hjemkundskab, digital kunst m.fl.

 • Desuden deltager 8.klasse selvfølgelig i andre ekskursioner, emneuger, teater, udflugter og aktiviteter, der er fælles for hele skolen.

Alt i alt et år der er præget af masser af aktivitet.

 • 000C1298-F358-48BF-8E05-EE03C6A6D423.jpeg
 • IM001991.jpg
 • IM002000.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere