Alle har ret til en god skoledag

Løst og fast - praktisk info

Nedenfor er kort beskrevet - i alfabetisk rækkefølge - nogle praktiske informationer om skolehverdagen. Ikke alt er medtaget, og det kan være, du leder efter informationer, som ikke findes her. Kontakt i så fald da venligst skolen.

Bibliotek

Skolens bibliotek råder over et større antal bøger og indkøbes der jævnligt nye. Hvert barn må låne 4 bøger. Lånetiden er 1 måned. Herefter udsendes rykkere og regninger, hvis bøgerne er bortkommet.

Buskørsel

Skolen får et mindre tilskud til buskørsel, hvor der gælder nogle bestemte alders- og afstandskriterier. Tilskuddet går til skole-hjemtransport for de busberettigede børn. Enten skal de med ”skolens egen bus” (indlejet vognmand), eller også have et kort til offentlig bus/tog.

Vi har dog udvidet busordningen: Vi tilstræber, at alle børn – mod betaling af et fastsat beløb - kan køre med ”skolens egen bus” uanset afstand og alder. Priser fremgår af takstbladet. Beløbet opkræves i to rater (sept. og nov.).

Så længe der er buskapacitet til det, vil vi gå meget langt for at opretholde denne ordning. Skulle der opstå behov for ændringer fra år til år er det de ældste (ikke-befordringsberettigede) elever med kortest afstand, der ikke længere kan benytte sig af bussen

”Skolens bus” kører de mindste klasser til fødselsdage, når hjemmene ligger på ruten og når der er plads i bussen. Forældrene aftaler selv med vognmanden.

Buskøreplan kan ses her

Cykler

Der er cykelskur på skolen, hvor cyklerne kan stå i tørvejr. Skal cyklerne bruges i skoletiden er cykelhjelm påkrævet. 

Ferieplan

Se og download ferieplanen her

Glemte sager

Vises frem til morgensang, hvor ejermanden efterlyses. Tøjet lægges frem til gennemsyn bl.a. til sommerfesten. Det er en god idé at mærke tøjet med navn, da eleverne alt for ofte ikke kan genkende deres eget tøj. 

Indesko

I vinterhalvåret bruges der indesko i alle klasselokaler.

Idræt

I sommerhalvåret er der udendørs-idræt på skolens område, men i tilfælde af meget dårligt vejr flyttes undervisningen ind. I vinterhalvåret foregår undervisningen i en nærliggende hal, hvortil skolen arrangerer buskørsel. 

Mobiltelefon

Hver morgen afleverer eleverne deres elektroniske isenkram i klassens kuffert, og her låses de nede indtil sidste time, men kan findes frem i tilfælde af, at de skal bruges i forbindelse med undervisningen. 

Priser

Se priserne her

Rengøring / oprydning

Eleverne på Hedegård Friskole skal medvirke i den daglige oprydning. Hermed sigter vi mod at fremme et fælles ansvar for, hvordan vores skole ser ud. Samtidig vil vi gerne lære vores elever om orden og renhed, da det er færdigheder, vi mener man skal være i besiddelse af. Kravene til elevoprydningen afpasses naturligvis elevernes alder.

Sangbøger

Alle skolens elever modtager gratis et eksemplar af ”Dansk Skolesangbog” udgivet af Dansk Friskoleforening. Eleverne får først sangbogen i løbet af 1. kl. Bogen skal være indbundet og skal blive på skolen, da den bruges fast til morgensang hver dag. Bliver bogen væk eller ødelagt skal eleven købe en ny.

Skolemælk

Kan købes billigt med EU-tilskud. Bestilling og betaling foregår online på hjemmesiden www.skolemaelk.dk
Skolen sørger for at ordningen sættes i system i dagligdagen og for at mælken opbevares på køl. Mælken leveres 2 gange om ugen.

Sygdom

Ved barns sygdom skal forældre ringe give besked til skolen i tidsrummet 7.45 – 8.05 på tlf. 75 73 13 99. 
Det er vigtigt vi hører fra hjemmet ved sygdom/fravær, så vi er sikre på, at eleven ikke er strandet et sted.

Vi modtager ikke sygemeldinger på VIGGO (intranet) eller på sms.

Forældre til børn, der også går i SFO, skal separat indgive sygemelding på barnet til SFO’en. Det kan gøres på tlf. 75 73 13 95 eller pr. sms 20 24 13 98.

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. 
Udmeldelse af SFO kan ligeledes ske med 1 måneds varsel til den den 1. i måneden. 
Udmeldelse (skole og/eller SFO) skal altid ske skriftligt og på særlig blanket.

Optagelse på skolen sker under forudsætning af, at man som forældre accepterer disse vilkår.

  • IMG_8112.jpg
  • IM001995.jpg
  • IMG_5858.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere