Alle har ret til en god skoledag

Evalueringer

Evalueringsplanen

Evalueringer opfattes som kontinuerlige processer, der foretages over tid og med forskellige fokuspunkter. Ud fra de foretagne evalueringer og deres konklusioner laves en opfølgningsplan. Vi laver en værdibaseret evaluering og mener, at evalueringens resultater skal vurderes i forhold til de kulturelle og værdimæssige rammer, de skabes i. 

På Hedegård Friskole evalueres årligt på udvalgte områder. For at sikre, at evalueringerne får den fornødne aktualitet, kan evalueringsplanen og fokuspunkterne dog fraviges, ligesom der løbende vil tages beslutninger om, hvilke evalueringsmetoder, der bedst fremmer processen og komplementerer VORES skolekultur og VORES værdigrundlag. Det er derfor, vi kalder VORES evaluering for SELV-evaluering.

Klik HER for at se evalueringsplanen

Om skolens evaluering af sig selv

Som friskole er vi underlagt bestemmelserne om regelmæssig evaluering af skolens samlede undervisningsplan og opfølgning herpå. Disse oplysninger skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Regelmæssighed skal i denne sammenhæng forstås på den måde, at der evalueres med tids mellemrum, og at de forskellige evalueringer skal have indbyrdes relevans. Man kan sige det på den måde, at de mange del-evalueringer tilsammen udgør skolens samlede evalueringer. Vi evaluerer derfor ikke alt på samme tid, men følger en fastlagt plan herfor.

I opfølgningsplanen skal der fremgå hvad skolen har lært, hvilke tiltag skolen har tænkt sig at iværksætte samt oplysninger om, hvornår skolen vil evaluere igen og hvad der skal evalueres.

Evaluering er ikke et individuelt anliggende – og det er ikke den enkelte lærers indsats, der skal evalueres ! Helt grundlæggende må man sige, at den, der har ansvaret for aktiviteten har også ansvaret for at evaluere den (men kan få hjælp til det).

Evaluering er en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde, og den har altid foregået, også før der kom en bestemmelse om, at den skulle foregå. Evaluering er altid relevant i det omfang den søger svar på, om der er overensstemmelse mellem det vi gør, og det vi tror vi gør?

Tilfredshed er ikke altid et godt evalueringsparameter, da undervisning og læring fremprovokerer forandringer m.v. Enhver læringsproces er en forandringsproces, og forandringer skaber tiltider usikkerhed og kaosfornemmelse. Læring kan således være en ’smertefuld’ proces som skabe momentan utilfredshed hos eleven (f.eks. lektier, test, opgaver) 

I undervisningen stiller vi krav til eleverne – og det kan føre til utilfredshed, da eleverne ”på den korte bane” måske ikke kan se meningen i det. Man skal derfor være kritisk med at bruge elevernes tilfredshed som udtryk for, om en undervisning fører til målet. Man kan derfor sige, at det er vigtigt, at forældre ikke (konsekvent) baserer deres tilfredshed på deres barns tilfredshed med undervisningen.

I selvevalueringen på Hedegård Friskole evaluerer vi os selv. Vi gør det ud fra et metodevalg, som vi finder i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og vores skolekultur. Metoderne kan dog variere afhængig af evalueringsobjektet, men målet er klart. Vi må skabe evidens, dokumentere kvalitet og sikre en sammenhæng mellem det vi gør, og det vi tror, vi gør.

Selvevaluering kan iht tilsynsreglerne være en tilsynsform. Hedegård Friskole har dog alligevel valgt at have certificeret tilsyn.

Skolens løbende evalueringsarbejde

Her kan du se skolens løbende evalueringsarbejde.

20. Samlet evaluering PDF Dokument
Evaluering tilbud i SFO - tilfredshedsundersøgelse 2023 PDF Dokument
18. Chromebook IT i undervisningen PDF Dokument
17.2 Evaluering tysk 8. kl PDF Dokument
17.1. Evaluering matematik 8. kl PDF Dokument
16.3. Læsning 2. kl. maj 2015 PDF Dokument
16.2. Fysik 8. kl. 2015 PDF Dokument
16.1. Bio 8 kl. 2015 PDF Dokument
15. Elekektroniske læremidler PDF Dokument
14. Evaluering af helt skoleforløb (indstillet) PDF Dokument
13. Evaluering af engelsk 8.kl PDF Dokument
12. Evaluering af 8. kl. dansk PDF Dokument
11. Undervisnngsmiljøplan PDF Dokument
10. Brugernes evaluering af kerneværdier og egenart PDF Dokument
9. Matematik mellemtrin PDF Dokument
8. Engelsk storegruppen PDF Dokument
7. Pædagogisk praksis og egenart PDF Dokument
5. Skole-hjemsamarbejde og skolekultur PDF Dokument
6. Læsefærdigheder på mellemtrinnet PDF Dokument
4. Alt. skemaperiodes fremme af værdigrundlag PDF Dokument
3. Resumé trivselsundersøgelse PDF Dokument
2. Karakterordning PDF Dokument
1. Helhedsskolen PDF Dokument
  • IMG_2976.jpg
  • IM001985.jpg
  • IMG_8139.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere