Alle har ret til en god skoledag

Bestyrelsens arbejde

Hedegård Friskole er en selvejende institution med egen bestyrelse valgt af hhv. skolens forældrekreds og skolekreds. Bestyrelsen og ledelsen har det overordnede ansvar for skolens daglige drift og udvikling, og da der ikke er en kommunal skoleforvaltning at referere til, er vejen mellem brugere og beslutningstagere kort. Skolens ledelse har ansvaret for den pædagogiske ledelse og udvikling.

Ar være en fri skole betyder, at vi indenfor visse fastsatte rammer har frihed til at drive vores skole, som vi finder bedst. Men med friheden følger også medansvaret, idet de to begreber er hinandens forudsætninger.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder pr. år. Udover bestyrelsen deltager skolelederen og en medarbejder- repræsentant i møderne. Andre kan tilfordnes ad hoc. 

Bl.a. følgende punkter indgår i.h.t. bestyrelsens forretningsorden i bestyrelsens arbejde i løbet af et skoleår, vejledende tidsangivelser: 

 1. Konstituering (april /maj)
 2. Nedsættelse af udvalg
 3. Udarbejdelse af bestyrelsens handleplan for det kommende år (april/maj)
 4. Budgetopfølgning lbn.
 5. Læreransættelser (normalt i maj)
 6. Budgetforberedelse (september – oktober)
 7. Budgetvedtagelse (november), herunder timeforbrug, normering
 8. Regnskabsgodkendelse (marts)
 9. Planlægning af generalforsamling (februar – april)
 10. Godkendelse af flerårigt budget
 11. Udviklingsarbejde (løbende)

Under bestyrelsen er der en række udvalg, som træder sammen efter behov, bl.a. byggeudvalg, energiudvalg, budgetudvalg mm.

At lade sig vælge ind i bestyrelsen betyder at man kommer meget tæt på skoledriften og bliver en del af løsningen af en række spændende opgaver.

 • IM001991.jpg
 • IMG_9202.jpg
 • IM002005.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere