Alle har ret til en god skoledag

En fri skole

Hvad betyder det egentlig, at vores skole er en friskole? Den bedste forklaring kan nok findes i den frihed, hvormed vi selv bestemmer over vores dagligdag – samt i den rummelighed, hvormed den frie tanke kan formuleres og udtrykkes. Hedegård Friskole er bærer af en historie, som er vigtig at bygge videre på, fordi den er et produkt af flere årtiers sammenhold i skole- og forældrekredsen, men skolen er også bærer af en vision om, at den sammen med hjemmet skal udgøre en tryg base i børnenes livsverden. Vi ønsker derfor ikke at skolen isolerer sig som en ’ø i verdenshavet’. Skolen udvikler sig hele tiden med sin historiske bevidsthed som ballast, og udviklingen sker i takt med den almindelige samfundsudvikling. Det betyder, at vi på skolen er meget opmærksomme på, hvilke færdigheder og kundskaber eleverne skal have med herfra, når de skal videre. Eleverne skal naturligvis rustes til at kunne afsøge tilværelsens mange muligheder. De skal kunne møde tilværelsens foranderlighed og dens udfordringer som hele mennesker med et humanistisk menneskesyn og med medmenneskelig tolerance. Livsoplysningen er derfor et vigtigt indhold i børnenes læring og udvikling. Med et grundtvigsk udtryk er idealet, at eleverne ”kommer til klarhed over deres liv og deres værdighed som mennesker”.

Skolen har en afbalanceret elev tilvækst, og vi udgør med vores overskuelige enheder, et trygt alternativ til grundskolen. Samtidig har vi gennem mange år været garanter for stabilitet, udvikling og trivsel for både børn og personale.

Til skolen hører en tryg lille Skolefritidsordning for børn fra bhv.kl. – 3. kl. For 0.-2. kl. har vi helhedsskole, hvilket betyder, at SFO-pædagoger og lærere arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og læring i undervisningen og frikvarterene.

Friskolen er underlagt ’Lov om Friskoler’, hvilket betyder, at skolen kan få statstilskud. Imidlertid må man også som forældre betale skolepenge for at have sit barn gående på skolen, dels p.g.a. de udefrakommende krav, dels for at få økonomien til at hænge sammen. I modsætning til folkeskolen tilbyder Hedegård Friskole undervisning i små klasser/hold og udbyder samme vejledende timetal som grundskolen. Skolen har ikke som folkeskolen en central forvaltning, og derfor står skolens ledelsen selv for alle administrative funktioner og indsatser.

Et tæt samarbejdet mellem skolen og forældrene er afgørende for, at alt dette kan gå op i en højere enhed. Det er derfor vigtigt at understrege, at når man vælger Hedegård Friskole til sit barn, så vælger man skolen som helhed, hele skolefællesskabet og hele skolens egenart. Det betyder, at vi forventer, at man engagerer sig i sit barns skolegang og i skolens liv og virke, hvilket man bl.a. gør ved at deltage i de arrangementer, der afvikles i skoleåret. Omvendt skal vi så forsøge at leve op til den tillid og de forventninger, man måtte have til dette samarbejde.

 

 

  • IMG_6004.jpg
  • IM001984.jpg
  • F7D6D3D3-6503-4271-8979-77ECB6031868.jpeg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere