Karakterordning Hedegård Friskole

Skolen ældste klasse er 8. klasse, hvorfor den ikke tilbyder ikke folkeskolens afgangsprøve.

Hedegård Friskole giver ikke formelle karakter, hverken prøve- eller standpunktskarakter. Som et led i at introducere de ældste elever i det formelle karaktersystem (7-trinsskalaen), som de vil blive bedømt med, når de forlader Hedegård Friskole, bruger vi ”forsøgs-karaktergivning” i en lokalt fastsat prøve ordning, som indeholder indbygget progression og løbende information og vejledning af den enkelte elev efter behov.

Det bemærkes, at en karakter aldrig står alene, og den skal altid suppleres/underbygges af lærerens skriftlige kommentarer og mundtlig uddybning for den enkelte elev efter behov.

Da karakteren således først og fremmest tjener som et pædagogisk redskab i tilvænningen til et formelt karaktersystem i de efterfølgende ungdomsuddannelser lagres karaktererne ikke og de offentliggøres heller ikke på skolens hjemmeside. Karakterfastlæggelsen kan dog i nogle tilfælde bruges i faglærerens interne evalueringsarbejde for at kvantificere resultater med reference til, at skolen lovpligtigt skal ”stå mål med Folkeskolen”.

Karakterer gives i 

6. klasse

Klasselæreren introducerer elever og forældre til karaktersystemet (ny skala) og karakterordningen på Hedegård Friskole 6.-8. kl. herunder, at man fra 7. kl. får karakterer for den årlige projektopgave. Karakterer gives for samarbejde, opgave (produkt) og fremlæggelse samt en gennemsnitskarakter heraf.

I slutningen af skoleåret gives forsøgsvis karakter i dansk stil.

 

7. klasse

Klasselæreren orienterer på forældremødet i aug./sept. om karakterordningen.

Karakterer gives i årets løb for:

 • Projektopgave: karakterer for samarbejde, opgave (produkt) og fremlæggelse samt en gennemsnitskarakter heraf

 • Dansk stil: 2 stk. stile

 • Matematikaflevering: 1 stk. aflevering

 

8. klasse

Klasselæreren orienterer på forældremødet i aug./sept. om karakterordningen.

Karakterer gives i årets løb for:

 • Projektopgave: karakter for samarbejde, opgave (produkt) og fremlæggelse samt en gennemsnitskarakter heraf

 

Karakterer ved obligatoriske skriftlige afleveringer i

 • Engelsk: 2 stk. afleveringer (efterår og forår)

 • Dansk stil: 3 stk. stile (fordelt over hele året)

 • Matematik: 3 afleveringer (fordelt over hele året)

 • Geografi/samfundsfag: 1 rapport (fordelt over hele året)

 • Tysk: 2 stk. afleveringer (efterår og forår)

 

 • IM001996.jpg
 • IM001985.jpg
 • IMG_8112.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere