Alle har ret til en god skoledag

Løst og fast om principper, politikker, socialfaglig profil, inklusion og andet

Nedenfor er kort beskrevet - i alfabetisk rækkefølge - nogle principper, politikker og områder, som vægtes højt på skolen. Finder du ikke det, du søger, kontakt da venligst skolen.

Elevtal

Skolens bestyrelse har vedtaget at der maksimalt er 18 – 20 elever i hver klasse og kun et spor på skolen. Normalt vil vi stile efter et optag på kun 18 elever pr. klasse.

Elevrådet

Elevrådet består af elever fra 4. – 8. kl. Elevrådet mødes jævnligt og sammen med en lærer påtager de sig forskellige opgaver på skolen. De har bl.a. haft indflydelse på skolens mobbepolitik, undervisningsmiljø og ”Ren Skole Projektet”.

Erstatningsansvar

Børnenes opførsel er forældrenes ansvar, også i skolen. I sagens natur er forældre derfor også ansvarlige, hvis og når deres barn ødelægger noget i skolen. Der vurderes naturligvis på omstændighederne, og hvis der ikke er tale om hændelige uheld, vil der blive sendt en regning med eleven hjem. Princippet er som udgangspunkt, at ”skadelidte skal holdes skadesløs”.

 

Fripladstilskud

Man kan søge tilskud til skolepenge og SFO. Ansøgning skal indgives til skolens kontor i lukket kuvert til en fastsat dato i efteråret. Kun ansøgninger afleveret rettidigt vil blive behandlet. Svar kan forventes i januar, og tilskuddene bruges først og fremmest til at bringe skolepengene ned i foråret. 

Fritagelse for undervisning

Eleven skal så vidt muligt følge skolens undervisning på alle skoledage. Er det nødvendigt, at eleven skal have fri en dag, kan der spørges fri ved klasselæreren og er der tale om flere dage, kontaktes skolelederen. Der spørges fri til diverse lægebesøg ved at kontakte klasselæreren eller skolelederen.
Hjemmearbejde må påregnes ved fridage. Der henstilles til at aftaler/konsultationer så vidt muligt sker efter skoletid.

Fællesskabets skole

Er noget vi gør rigtig meget ud af at være. Skolens fællesskab rummer mange relationer (elev – elev, elev – lærer, ansat – ansat, skole – hjem, forælder – forælder), og så er Fællesskabets Skole også et fag der undervises i. At være en aktiv del af noget – et fællesskab – betyder, at man lærer at engagere sig og tage ansvar for helheden, og man lærer at arbejde for et mål, som er større end det, det kun handler om én selv. Det er en vigtig kvalifikation at tilegne sig, og den er nyttig at have med i bagagen i alle livssammenhænge. Fællesskabets Skole har dermed en dannende målsætning.

Inklusion

Som følge af uddannelsespolitisk beslutning om inklusion, iværksætter skolen en række tidsbegrænsede tiltag i form af læse/stavekurser, støttetimer, dansk for tosprogede, IT-rygsæk kurser, trivselssamtaler mm.

Kørsel med elever

Vi anbefaler at hjemmet giver skolen en køretilladelse i det tilfælde at skolens personale får brug for at køre med børnene, f.eks. til skadestuen. Køretilladelse udfyldes ved indskrivning til skolen.

Lærerteam

Lærerne på skolen underviser på mange klassetrin og alle lærere og børn kender hinanden. Lærerne arbejder tæt sammen om en gruppe børn i de 3 grupper: indskoling(0. – 2. kl.), mellemgruppen (3. – 5. kl.) og udskoling (6. – 8. kl.).

Minimumsforventninger

Skolens personale og bestyrelse har på seminarer drøftet forventninger til samarbejdet mellem skole og hjem. En gruppe af forældre har deltaget i et evalueringsprojekt (2012). På baggrund heraf er der formuleret 1) præcisering af værdisæt 2) minimumsforventninger i samarbejdet mellem skole og hjem. Se dem i informationsmappen, på hjemmesiden eller henvend dig til kontoret.

Optagelse af nye elever

Optagelse sker i en dialog mellem klasselærer, faglærere, skoleledelsen og trivselslæreren. Optagelse kan først ske efter besøg og samtale på skolen, hvorefter parterne har mulighed for at vurdere sagen inden endelig beslutning træffes. Der vurderes på klassens trivsel, evt. problemstillinger i klassen og det konkrete barn faglige niveau og læringskompetence. I tvivlstilfælde inddrages hele lærergruppen og/eller bestyrelsen. Prøvetid kan evt. komme på tale.

Rygepolitik

Rygning er ikke tilladt på skolens område. 

Stilletime/morgenbånd

De fleste dage starter med 20 min ”stilletime”, hvor eleverne arbejder med at udvikle individuelle færdigheder i dansk eller matematik, herunder fordybelse og koncentration. 

Trivsel/AKT

En lærer varetager en overordnet trivselslærerfunktion. Funktionen indebærer integration af nye elever og forældre samt arbejde med undervisningsmiljøplanen (fysiske, psykiske og æstetiske aspekter af læringsmiljøet).

  • IM002005.jpg
  • F7D6D3D3-6503-4271-8979-77ECB6031868.jpeg
  • IMG_8085.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere