Alle har ret til en god skoledag

Værdigrundlag

Det Grundtvig-koldske islæt og den demokratiske dannelse

Hedegård Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole. 

Mange af Danmarks friskoler bygger på Kolds skoletanker og Grundtvigs menneskesyn, hvor læreren gradvist førte eleverne ind i voksenverdenen, bl.a. ved spændende fortællinger om gudetro, mytologi og kristendom, og om, hvordan verden så ud og hvilke holdepunkter, det var godt at have i den. ”Det levende ord” hænger derfor uløseligt sammen med det Grundtvig-Koldske skole- og menneskesyn, fordi børnene gennem dette møde med verden ser, at den bliver levende for dem.

Imidlertid kan man - også med rette - forbinde det Grundtvig-Koldske begreb med en svunden tid, hvor vilkårene for undervisning af børn var anderledes  bl.a. fordi ’oplysningsniveauet’ i 1800-tallets Danmark var væsentligt lavere og fordi landbokulturen mere eller mindre er forsvundet. I den moderne nutid er der sket en ’videns-eksplosion’ og verden er blevet meget mere uoverskuelig og kompleks, selv om den også er blevet mindre. Børn i dag er anderledes meget mere vidende og er i stand til meget tidligt selv at søge informationer f.eks. ad teknologisk vej. Vi bliver derfor som skole nødt til også at forsøge at forstå Grundtvig og Kold udfra vores moderne samtid, selv om vi gerne vil fastholde, at traditioner og kulturel overlevering er områder og ”holdepunkter”, vi som skole prioriterer højt. 

Skolen skal derfor fortsat lægge vægt på fortælling af den kristne historie, Danmarks- og verdenshistorie samt nordiske og græske myter. Det skal være fortællinger, der sætter fantasien i sving og taler til børnenes følelser. Samtidig opnår man kendskab til historien, så man kan knytte forbindelsen bagud og føle sig som en del af et historisk, nutidigt og fremtidigt fællesskab. Den danske kulturarv skal derfor fortsat have en central placering i undervisningen på Hedegård Friskole – men undervisningen skal også bidrage til, at børnene får en viden om og forståelse for samtiden og for andre kulturer og deres levevis. Kun herigennem kan vi fremme humanistiske og demokratiske idealer som tolerance og respekt for forskellighed.

Det grundtvigianske menneskesyn opfatter børnene som selvstændige mennesker, og ikke blot som nogle individer, der skal “opbevares” i skolen, til de er voksne. Skolelivet skal være værdifuldt og meningsfyldt i sig selv og ikke blot være en forberedelse til voksenlivet. Som følge af dette menneskesyn, må det være klart, at vi i en friskole må prøve at få helhed ind i hverdagen. Da dagligdagen oftest er delt op i fag, må vi prøve at vægte alle områder lige, så børnene får mulighed for at udvikle både krop og sind. Sagt på en anden måde vil vi, ved at tage udgangspunkt i det hele barn, stimulere dets alsidige udvikling og medvirke til at udvikle dets sociale, fysiske, intellektuelle og følelsesmæssige kompetencer.

Ligesom et hjem bør skolen være et rart og trygt sted at være, og en grundlæggende regel er, at man må opføre sig ordentligt og respektfuld overfor andre, det gælder børn som voksne. Det trygge, nære og overskuelige miljø skal gerne bidrage aktivt til at gøre børnene til selvstændige og harmoniske mennesker, der er nysgerrige efter at lære, interesserede i deres omverden og fyldt med selvtillid og mod på at tilegne sig nye muligheder. 

Skolen skal fremme demokratiske idealer og holdninger som et led i overleveringen af den danske kulturarv, hvorfor elevernes samarbejdsevne, følelse af medansvar og medbestemmelse skal stimuleres i hverdagen, både i undervisningen og i de øvrige samværssituationer. I det Grundtvig-Koldske skole- og menneskesyn er der plads til forskellighed og frisind – og det er der også på Hedegård Friskole. Begrebet ”fri skole” kan bl.a. karakteriseres ved den rummelighed, hvormed den frie tanke kan udfolde sig og udtrykkes i et aktivt samvær med andre. Her er plads til forskellighed, når fundamentet er skolekredsens enighed om de helt grundlæggende mål med skoleforløbet. Dette vil vi gerne forsøge at efterleve i det daglige arbejde med børnene og i samarbejdet med forældrene.

  • IM002000.jpg
  • IM001985.jpg
  • IM001991.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere