Alle har ret til en god skoledag

Undervisningsplaner

Forenklede Fælles Mål

UNDERVISNINGSPLANER, DEL- OG SLUTMÅL 

En fri grundskole skal give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Med henvisning til lov nr. 336 af 18. maj 2005, skal de frie skoler fastsætte slutmål og delmål samt udarbejde undervisningsplaner, der er i overensstemmelse med skolens overbevisning og tilrettelæggelse af undervisningen. 

Vi driver skole i et samfund, som hastigt forandres, og derfor er det naturligt, at vi løbende overvejer, hvad det er, børnene skal lære i skolen, ligesom det er relevant at overveje, hvornår de skal lære det og ikke mindst hvordan. Med indførelse af folkeskolereformen i 2014 må vi som friskole nøje vurdere, hvilken betydning de højnede læringsmål betyder for vores måde at drive skole på, da vi skal ”stå mål med Folkeskolen”

Fra august 2015 følger Hedegård Friskole undervisningsministeriets ”Forenklede Fælles Mål”, herunder målsætning for fagene. 

Hedegård Friskole vil løbende forholde sig til, om skolen på nogle områder vil fravige ”Forenklede Fælles Mål” med henvisning til værdigrundlag og skolekultur samt ønsker om anderledes progression i undervisningsforløbene. Således vil der i 2015/16 foregå et udviklingsarbejde på skolen, som sætter fokus på dette forhold.

Udviklingsarbejdet er foregået i ”studiegrupper” af faglærere, hvor ”Forenklede Fælles Mål” (FFM) er gennemdrøftet, og hvor nye formelle krav er relateret til skolens praksis og værdigrundlag.  Arbejdet i studiegrupperne har ført til, at fagets placering i skoleforløbet er kommet under lup, herunder dets vægtning og progression i skoleforløbet.

Der er lokalt formulerede undervisningsplaner under udarbejdelse, bl.a. for fagene historie, fortælling, kr.dom, engelsk og billedkunst.  Disse undervisningsplaner forventes at have en anden progression men vil naturligvis rette sig mod 9. klasses slutmål.

Indtil disse er vedtaget, gælder FFM.

I forlængelse af studiegruppearbejdet arbejdes der ligeledes på at styrke nogle fagområder timetalsmæssigt i de kommende år, bl.a. fortælling, historie, kr.dom, kulturfag, samfundsfag, IT indskoling, dansk m.fl.

 

  • IM002005.jpg
  • IM001985.jpg
  • IM001996.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere