Alle har ret til en god skoledag

Eksterne samarbejdspartnere

Nedenfor er nogle af skolens eksterne samarbejdspartnere kort beskrevet - i alfabetisk rækkefølge. Finder du ikke det, du søger, kontakt da venligst skolen.

Give Taxi og Bustrafik

Skolen har et åremålssamarbejde med den lokale vognmand, Give Taxi og Bustrafik, som på særlig tilrettelagt rute fragter børnene til og fra skole. Endvidere kører vognmanden for skolen i forbindelse med idrætskørsel om vinteren (Grønbjerg), ekskursioner, udflugter o. lign.

Skolekreds

I.h.t. skolens vedtægter kan man blive medlem af ”skolekredsen” selv om man ikke har børn på skolen. Kontingentet er af beskeden størrelse, og man bliver medlem ved at søge bestyrelsen om optagelsen (skema kan fås ved henvendelse til kontoret). Som medlem af skolekredsen kan man både vælges til bestyrelsen og stemme på skolens generalforsamling, som er skolens højeste myndighed.

Sundhedspleje

Vejle Kommunes skolelægeordning er overgået til Vejle Kommunes Tværfagligt Center for Børn og Unge, således at funktionen varetages at skolens tildelte sundhedsplejer. Sundhedsplejersken er på skolen ca. 2 gange/mdr., hvor hun følger op på børn med samtaler og undersøgelser. Sundhedsplejersken arbejder tæt sammen med det pædagogiske personale, med skolelægen og det øvrige TCBU.

Skolepsykolog og TCBU

Skolen har tilknyttet skolepsykolog fra Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) ved Vejle kommune. Skolepsykologen kan bestilles til konsultation ca. 1 gang månedligt. Forældre, elever og skolens personale kan deltage i konsultationerne. 

Støtteforening

Hedegård Friskoles Støtteforening (HFSS) er en lokal forening, som arbejder på at støtte Hedegård Friskole bedst muligt. Foreningen har en selvstændig bestyrelse, hvor to medlemmer er udpeget af skolens bestyrelse, øvrige tre vælges på foreningens generalforsamling, som afholdes i forlængelse af skolens årlige generalforsamling. Alle kan tegne medlemskab. Skolen opfordrer forældre til ved indmeldelse at tegne et medlemskab af denne forening, som støtter deres barns skolegang. Det er en hel unik situation, at en gruppe mennesker - på frivillig, ulønnet  basis - arbejder for at forbedre vilkårene for dit barns skolegang, og det fortjener både opmærksomhed og støtte. Henvendelse til skolens kontor for yderligere oplysninger.

Tandpleje

Den kommunale børnetandpleje gælder også for børn på Hedegård Friskole efter gældende praksis.

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Skolens ældste elever tilbydes samtaler og vejledning ved den kommunale erhvervsvejleder, som jævnligt kommer på skolen. De ældste elever deltager i introkursus, Skills, kollektiv vejledning og har løbende kontakt til UU-vejlederen, som kommer på skolen.

I.h.t. lovgivningen skal skolen i dec. (8. kl.) foretage en vurdering af hver enkelt elev m.h.p. om eleven er ”uddannelsesparat” eller ”ikke-uddannelsesparat”. Der vurderes på elevens sociale, faglige og personlige forudsætninger. Vurderingen indtastes i centralt register, hvorefter UU indleder en dialog med skolen om, hvorvidt særlige tiltag bør iværksættes.

  • IMG_8085.jpg
  • IMG_2976.jpg
  • 887682F6-0F59-44BA-B182-C8AE3E7FA3B9.jpeg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere