Alle har ret til en god skoledag

Hedegård Friskoles Støtteforening

I april 2001 stiftedes en ny selvstændig forening med egen bestyrelse - Hedegård Friskoles Støtteforening. Ønsket fra skolens side har hermed været at tage initiativ til at sikre skolen en bredere forankring i skolekredsen og i lokalområdet. Som skole er vi naturligvis glade for at have fået en forening, hvis fornemste opgave er at støtte os. 

Foreningen er skilt ud fra skolens drift og ansvarsområde, og støtteforeningens bestyrelse har det fulde ansvar for foreningen.

Støtteforeningens medlemmer består af lokale borgere, forældre, bedsteforældre, tidligere elever og forældre.

Medlemmer af bestyrelsen ved Hedegård Friskole er sikret ret til at udpege 2 medlemmer til Støtteforeningens bestyrelse. De øvrige 3 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Formål

Stk. 1.

At arbejde for at styrke grundlaget for og støtten til Hedegård Friskole

Stk. 2.

At udbyde forskellige aktiviteter med et folkeoplysende indhold, for herved at styrke lokalområdet, dets borgere, skolens brugere og deres sammenhold mest muligt i den forsatte udvikling af området.

Stk. 3.

Formålet søges opnået ved:

  1. At arbejde for størst mulig støtte til Hedegård Friskole og dens lokalområde
  2. Fremskaffelse af økonomiske midler til gavn for udviklingen af skolen og dens lokalområd
  3. At slutte op om og bidrage til løsningen af relevante opgaver

Kontingent: 150 kr/år

Såfremt du/I ønsker at tegne et medlemskab kan der altid tages kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan også henvende dig til skolens kontor, som sender din forespørgsel videre.

Arrangementer, som HFSS har støttet/stået for er bl.a. cykelsponsorløb, mad til sommerfest, kagebord til forårsfest og andre arrangementer, foredrag (misbrug, mobning), salg af blomsterløg, mad til rejsegilde, kreative kurser, førstehjælp, edb, julekagebagning, øl-smagning, vinsmagning, SSP-arrangementer 6.-8. kl., div. foredrag m.m. 

Donationer er bl.a. givet til: værktøj, støtte til legeplads, stole til 60 elever, støtte til bygning af multihuset, div. ting til køkken, støtte til indkøb af computere, tilskud til multibane, støtte til 8. kl. rejseaktiviteter, div. frikvarterslegetøj til klasserne m.m.

Bestyrelsen

  • 27279E3C-5F81-4AF4-9F44-FC0C43E1C0EC.jpeg
  • IM001995.jpg
  • B02F12CF-9198-438F-BF90-9893128112F1.jpeg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere