Alle har ret til en god skoledag

Årets gang og traditioner

Nedenfor er kort beskrevet - i alfabetisk rækkefølge - nogle tilbagevendende aktiviteter og begivenheder, som er en del af skolens talrige traditioner. Finder du ikke det, du søger, kontakt da venligst skolen.

Arbejdsdage

1-2 gange årligt er der arbejdsdag, hvor forældre hjælper til med praktiske opgaver på skolen – en hyggelig dag for både børn og voksne. Skolen har en forventning om, at forældre hjælper til med noget arbejde mindst 1 gang om året. Mange hænder rækker langt, og så handler det om at styrke fællesskabet ved at gøre noget sammen. Arbejdsdagen afvikles en fredag eftermiddag/aften eller en lørdag formiddag/eftermiddag.

Basketstævne

Skolen afvikler et stævne i februar for de store elever (6. – 8. kl.), hvor der spilles basket hele skoledagen. Andre friskoler deltager også.

B-perioder

Et par gange om året brydes skemaet op og der er b-periode. Nogle gange er b-perioden på tværs af alle årgange – andre gange arrangeres ugen i de 3 teams (0.-2. kl., 3.-5. kl., 6.-8. kl.)
Emneugen er den uge i foråret hvor hele skolen summer af liv på tværs af grupper og alder. Skolens forårsfest forberedes. Store og små øver sig på den forestilling forældre og søskende kommer for at overvære. 

Brandøvelse

En gang årligt afholdes der brandøvelse og i lokalerne hænger der instrukser i tilfælde af brand.

Fotografering

Der tilbydes fotografering i alle lige år.

På skolen bliver der jævnligt taget billeder som bruges på hjemmesiden, i Friskole Nyt eller tilsvarende. Ved indmeldelse på skolen giver man samtidig tilladelse til, at billeder af eleverne må bruges til at formidle skolens liv og dagligdag.

Friskole Nyt

Skolen udgiver sit eget blad 4 gange årligt. Bladet sendes ud til støtteforeningens medlemmer, forældre og annoncører.

Fødselsdag

På skolen fejres fødselaren med flaghejsning og fødselsdagssang til morgensamling.
Hvis der holdes fest efter skoletid og hjemmet ligger på busruten, kan kørsel til hjemmet aftales med det busselskab, skolen har aftale med. Dog må fødselsdagskørsel ikke forsinke den øvrige hjemkørsel. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed. Forældre- og skolekreds har stemmeret. Den afholdes af skolens bestyrelse i foråret og der indkaldes jf. vedtægterne.
I forbindelse med generalforsamlingen, holdes fællesspisning med efterfølgende filmaften for børnene, mens forældrene holder generalforsamling.

Hockeystævne

Skolen afvikler et hockeystævne for 4. - 5. kl. i januar, hvor andre friskoler deltager.

Idrætsdag

Den 1. tirsdag i september er der idrætsdag arrangeret i fællesskab med Karlskov og Filskov friskole. Denne dag er der tradition for at børnene på tværs af skolerne er sammen i aldersinddelte grupper, hvor de laver idrætsaktiviteter.

Julefest

I begyndelsen af december er der julefest med julebod, tombola og arbejdende juleværksteder.  – Se årsplanen.

Juleafslutning

På den sidste skoledag før jul er der tradition for at alle skolens elever er til julegudstjeneste i Give kirke. Forud for det hygger elever og lærere sig på skolen til den fælles morgensamling og i klasserne.

Klasselæreruge

Er den uge, hvor klasselæreren planlægger og afvikler et forløb med sin egen klasse evt. med andre lærere på skolen. I denne uge afvikles obligatoriske emner, f.eks. færdsel, seksualundervisning, familiekundskab, og skrivning af projektopgave. 

Lejrskole

Hvert andet år (i ulige år) er der lejrskole for alle skolens elever.

0.-1. kl. er hjemme på skolen (3 dage / 2 nætter)
2.-3. kl. er på lejr (3 dage / 2 nætter)
4.-5. kl. er på lejr (4 dage / 3 nætter)
6.-7. kl. er på lejr (Bornholm 5 dage / 4 nætter)
8. kl. studietur København (3 dage / 2 nætter) og udlandet (5 dage / 4 nætter)

Luciadag

Hvert år kan elever fra 3. kl. og opefter være med i luciaoptoget. Pigerne iklædes hvide lagner og går rundt på skolen og synger og drenge, der gerne vil være med, deler luciabrød ud til skolens elever i klasserne.

Morgensang

På skolen er der hver dag fælles morgensang i musiklokalet, hvor der synges salmer/sange og bedes fadervor og der gives meddelelser af forskellig slags. Er der fødselsdag på skolen, synges der for fødselaren. 

Opfølgningssamtale med nye skolehjem

Ca. 6 uger efter start afholdes en opfølgningssamtale med det nye skolehjem. Klasselæreren tager initiativ til mødet. Temaer for samtalen er: faglighed, trivsel i klassen socialt/emotionelt , normer/sprog/opførsel, ”integration af børn og forældre” m.v. Trivselslæreren deltager evt. i de trivsels- og integrationsmæssige aspekter.

Pædagogiske dage

Personalegruppen afholder hvert år et pædagogisk seminar, hvor vi over 1 – 1 ½ kursusdøgn drøfter pædagogiske forhold og tiltag i relation til skoledriften. Kurset afholdes som internat kursus og forlægges til et kursussted væk fra hverdagens ”trummerum”. 

Skolelørdag

1-2 gange om året afholder skolen skolelørdag, hvor forældrene er med barnet i skole. Nogle gange overværer man den traditionelle undervisning, andre gange er der et særligt program for dagen. Skolelørdag er noget af det, der er med til at binde skolekredsens medlemmer sammen på trods af den ofte store geografiske afstand. Samtidig oplever børnene, at skolen er et sted hele familien er fælles om. Datoen for skoleårets skolelørdage meldes ud i forbindelse med skolestart (årsplan) og fra skolens side forventer vi, at forældre prioriterer disse dage og deltager i dem. Under alle omstændigheder skal dette overvejes inden barnet starter på skolen.

Skolernes motionsdag

Sidste fredag før efterårsferien (uge 42) motionerer vi med gang, løb, cykling, smil og latter.
Arrangementet er altid forlagt til et naturområde, der egner sig godt til at mange mennesker motionerer på forskellige måder på samme tid. Forældre må meget gerne deltage.

Studietur til udlandet

8. kl. tager hvert år på en studietur til udlandet. For at det kan lade sig gøre, skal de selv gøre en indsats med at bidrage til den økonomiske del. Det klarer de ved at styre skoleboden og ved at lave forskellige indtægtsgivende aktiviteter. Ofte startes hermed på forældre- og/eller lærerinitiativ allerede i de tidlige klasser, og alle klasser har deres egen klassekonto.

Udflugt

Hvert andet år (lige år) arrangerer skolen en fælles udflugt for elever og forældre.

  • IMG_8085.jpg
  • IM001991.jpg
  • IMG_9184.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere